Mother Teresa Hindi Quotes: Madar Teresa ka janm 26 August 1910 ko Agnes se Gonxhe Bojaxhiu ke ek albeniyai parivaar me uskoob, automaton Samajya me hua tha. Madar Teresa