Chanakya Niti In Hindi Fifth Chapter: “Chanakya Niti” dwara mitra-bhed se lekar dushan tak ki pahchan, pati-parmeshawar aur charitra heen stri me vibhed, raja ka kartavya aur janta ke