Balo ko Kala, Ghana aur Mulayam Kaise Rakhe: Isme koi doray nahi hai ki sundar kale aur chamakdar baal nari ki sundarta me char chand laga dete hai. Purane