Anantasana Vishnu Pose Kaise Kare Fayde
Anantasana Vishnu Pose Kaise Kare: Anantasana yoga exercise ko ham Vishnu post, Side-reclining leg lift post etc ke naam se bhi jante hai. Anantasana do words se milkar bana hua hai agar ham inhe alag kar de to aise banege: ‘Anant’ or ‘Asana’. Anant word ka means hai endless, kabhi na end nhi hone wala aur asana ka… (2 comments)