Old – Young Age Quotes in Hindi: Budhapa ho jawan koi bhi apne age ko jyada nahi dekhta hai. Or har koi jawan dikhana chahta hai. Agar aap Old ya